Jesteśmy szwalnią z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz szyciu produktów dla naszych Klientów z Polski i całej Europy. Słyniemy z wysokiej jakości wykonania oraz precyzji. Naszymi największymi zasobami jest nasza doświadczona kadra oraz rozbudowany park maszynowy.
Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt

Adres

VESTOM Sp. z o.o.
ul. Różańska 18
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP 759 17 43 445

Kontakt

+48 502 948 945
+48 502 622 093
biuro@vestom.pl

Zleć wycenę

Powierz nam swój produkt

Produkcja odzieży mundurowej, akcesoriów wojskowych oraz profesjonalnych

Fundusze Europejskie
Polski Fundusz Rozwoju
SPÓŁKA VESTOM OTRZYMAŁA Z POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSPARCIE W RAMACH TARCZY 1.0 I TARCZY 2.0. ŚRODKI ZOSTAŁY PRZEZNACZONE NA WYNAGRODZENIA, ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ NA POKRYCIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM FIRMY
PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ
SPÓŁKA VESTOM OTRZYMAŁA WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ OŚ PRIORYTETOWA -3 WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH NR NABORU POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20 PROJEKT DOTYCZYŁ WSPARCIA SPÓŁKI VESTOM W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIAMI FINANSOWYMI ,KTÓRE WYSTĄPIŁY W SPÓŁCE WSKUTEK EPIDEMII COVID-19.POMOC FINANSOWA JAKĄ SPÓŁKA OTRZYMAŁA TO KWOTA 339 579,69 PLN .ŚRODKI SPÓŁKA PRZEZNACZYŁA NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO PRODUKCJI ORAZ NA POKRYCIE KOSZTÓW STAŁYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM FIRMY.
W dniu 30.08.2019 odbył się komisyjny odbiór prac prowadzonych w budynku firmy VESTOM Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej. Prace realizowane były w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy VESTOM Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W ramach projektu przeprowadzono prace polegające między innymi na:
- Budowie nowego źródła ciepła OZE – pompa ciepła
- Wykonaniu Instalacji paneli fotowoltaicznych

Nr projektu: RPMA.04.01.00-14-9300/17
Wartość projektu: 990 629,70 zł
Wartość dofinansowania: 354 875,63 zł
© Vestom 2021